De omslagen                        -           De inhoud en rubrieken         -                       De verhalen 

 
De VICTORIA omroep

 

 

 

 

Het korfbalkrantje en haar geschiedenis

 

In de beginjaren van de vereniging had Victoria een clubblad dat met de hand geschreven werd en de naam "Victoria Nieuws" droeg. 

Het zal zo rond 1936 zijn geweest dat het cluborgaan de naam "VICTORIA omroep" kreeg. Het "krantje" verschijnt dan getypt en gestencild en heeft geen omslag. 

Wel prijkt er tot  en met 1977 - bovenaan de voorpagina - een vaste grafische afbeelding ( zie weergave nr. 32 van 13 maart 1961 ). Links op die afbeelding is - in grote letters - de omlijnde naam van "VICTORIA" te zien. Rechts staat een korfbalpaal met op de mand de letter V. Tussen de naam en de paal staat -  in iets kleinere letters en cursief gedrukt. - de tekst "omroep".

Op 17 oktober 1977 verschijnt nr, 11 van de VICTORIA OMROEP, voor het eerst met met een gekleurde omslag en zonder de oude, vertrouwde kop. De omslag is geel met in blauw afgedrukte afbeeldingen van een grote haan, korfballende spelers en tekst.

Revolutionair voor Victoria zijn de omslagen met de advertenties. De hr. Alberts ( pupillenvader en eigenaar van een zeefdruk en reclame studio ), zorgt voor het ontwerp en drukwerk. 

Vanaf het verschijnen van de eerste kaft in 1977 tot aan de fusie in 1999, heeft het clubblad  van A.K.C. Victoria vaak, mooi vormgegeven omslagen gehad.

Daarnaast waren er ook de speciale uitgaven t.g.v. jubilea, sinterklaas en kerst. Op deze pagina wordt een aantal  prachtexemplaren  getoond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagtekens bij de gebruikte  jaargang-nummering in de VICTORIA omroep

 

Volgens bronnen uit de jubileumeditie van 1994, begon de nummering van de jaargangen zo rond 1936. Om deze veronderstelling kracht bij te zetten, verwijst de toenmalige redactie naar de jubileumuitgave van 16 augustus 1945 ; met het nummer 11 van jaargang 9 .

Tot en met jaargang 37 - seizoen 1973 - 1974 - verloopt de optelling juist.

Het gaat mis in het clubjaar 1974 - 1975, wanneer de VICTORIA omroep voor de 2e keer als 37e jaargang  ( i.p.v. 38e ) verschijnt. Het verenigingsjaar 1975 - 1976 wordt benoemd als 38e jaargang; maar zou dus eigenlijk 39e moeten zijn.  Tot en met het seizoen 1981 - 1982 benoemt de clubkrant de jaargangen onjuist; 44e  in plaats van 45e.

In het seizoen 1982 - 1983 echter, komt er een eind aan de ontstane omissie.Vanaf dit verenigingsjaar, worden de jaargangen van de VICTORIA omroep gekoppeld aan het bestaansjaar

Het seizoen 1982 - 1983 is het 63e verenigingsjaar; de VICTORIA omroep krijgt jaargang 63 op de  kaft.

 

 

 

 

 

Over de VICTORIA OMROEP in de VICTORIA OMROEP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrieken en terug kerende items

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van akcvictoria.nl

 

Ontwerp juli 2019  -  Webdesign C. Verschut  -  0650862375