Betrokkenen en leden           -    van de a.k.c. Victoria    -            in beeld en geschrift

 

 

 Heren

 

 Jan Vogel

   

Hans Dammers

 

Bertus de Jong

 

Kas Zabel

 

Wim Bohlmeyer

 

Freek Zweers

 

Theo Baart  (voorzitter)

 

 

Dames

 

Willie Oudkerk-Pool

 

Maria Kolder

 

Jans Roeck

 

Gonda Lok

 

Annie de Vries

 

Jo Bergkamp

 

-----------

 

To Mertens-Klaasen  ( 19.. - 04/1975 )

Wim van Beek   ( 1911 - 09/1980 )

 

Jan Vogel  (25-01-1902 - 03-10-1983)  

Mede oprichter en 1e wedstrijdsecretaris

Schreef muziek clublied  (12-12-1919)

Pianist, Componist, Orkestleider e.m.

Zie ook de page:  Variété en meer

 

 

Theo Baart    (18 ..  - 1954 )

Medeoprichter Victoria

1e Voorzitter  (1919 -1936)

Onderwijzer

 

 

Cor Croes  (  ........  /........ )

3e Voorzitter  (1939 -1951)

Loodgieterswerk, bouw 1e clubhuis Victoria

 

 

 

Jan Mertens  ( ..19..-19.... )

Suze Hartog  ( 25-06-1921/14-08-2012 )

Jo Spitael   ( 19.... - 19.... )

Nan Spitael   ( 19.... - 19.... )

Piet Mertens  ( ..19..-19.... )

Jo Mertens   ( ..19..-19.... )

 

Dolf Schallenberg  ( ..19..-19.... )

Aspirantenleider van ( 1966-1982 ).

 

 

 

Aaf Schallenberg  ( ..19..-19.... )

Cor Westra    ( 19.... - 19.... )

Afscheid bestuurlijke taken1980

Ere-lid benoemd

 

 

Piet Hartog ( 27-10-1918/15-06-1996 )

3e Voorzitter  ( 1951-1981 )

Vanaf 1947 t/m 1981 in het bestuur

Ere-voorzitter benoemd

 

Aan de website wordt gewerkt !

Annie Groot   ( 19.... - 19.... )

Tony van Soest   ( 19.... - 19.... )

Hans Dammers  ( 19.... - 19.... )

Kas Zabel   ( 19.... - 02/11/1926 )

 

Bertus Kooy   ( 19.... - 19.... )

Aspirantenleider ( 1950-1966 ).

 

 

 

Gezocht foto's en informatie Oud-Victorianen ( geboorte- en overlijdensdata).

 

Ontbrekende namen gepubliceerde foto's !!

 

Els Boer  

Medeoprichtster Victoria

1e Penningmeesteresse

 

 

 

Elias Voorhaar  (ca. 1921)

Initiatiefnemer protestbijeenkomst Internos,  oprichter A.K.C. Victoria (16-08-1919)

1e secretaris

 

 

 

H.G.C. Fresen

Schreef tekst clublied  (12-12-1919)

"Uit vriendschapsbanden voort gesproten"

Zie ook de page:  Variété en meer

 

 

 

Henk Moné

2e Voorzitter  (1919 -1939)

Secretaris Amsterdamse Korbal Bond

 

 

Dick Groot   ( 1901 - 06/1980 )

Kas Zabel

 

          Mede-oprichter Victoria

 

          Speler 1e twaalftal

 

          Overleden: 02/11/1926, door

 

          een noodlottig sportongeval.

Opvallende gebeurtenissen uit het verleden